Privacy verklaring

Privacy verklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Stap en Trap

Je leest op dit moment de privacy verklaring van stichting Stap en Trap in het Groene Hart ook wel genoemd Stap en Trap. Stap en Trap is een stichting die als doel heeft om mensen te laten genieten en kennismaken met de regio’s Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en de aangrenzende regio’s. Dit doen we door middel van het organiseren van een fiets vierdaagse en een wandel driedaagse. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Stap en Trap verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Stap en Trap, neem dan gerust contact op! This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 0347345019.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stap en Trap. Deze worden hieronder toegelicht.

01.  Het versturen van nieuwsbrieven

Stap en Trap stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisgeving. Je e-mailadres wordt verzameld via e-mail. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02.  Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Stap en Trap via de website.

In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam en e-mailadres.

03.  Inschrijven

Een aantal maanden per jaar is het mogelijk om je in te schrijven voor deelname aan de fiets vierdaagse of de wandel driedaagse. Hiervoor heeft Stap en Trap een aantal gegevens van je nodig. Deze gegevens zijn nodig om ervoor te zorgen dat we weten wie je bent en we na kunnen gaan of het bedrag voor deelname is voldaan. Tevens willen we weten hoe vaak je al hebt deelgenomen, zodat we weten welke beloning we aan je uit moeten reiken. De gegevens zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnmmer.

Ontvangers

De gegevens die Stap en Trap ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

W-ned

De e-mail van Stap en Trap wordt gehost bij W-ned. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van W-ned.

Formdesk

De inschrijvingen die gedaan worden, worden opgeslagen bij Formdesk.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stap en Trap, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01.  Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

02.  Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Stap en Trap via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

03.  Inschrijvingen

De gegevens die ingevuld worden bij een inschrijving worden maximaal een jaar bewaard op de servers van Formdesk. Voor 1 januari worden alle gegevens die in het voorgaande jaar zijn ingevuld voor een inschrijving, verwijderd.

Beveiliging

Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Stap en Trap of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een. De apparaten die jouw gegevens openen zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Uit praktische overweging worden een aantal gegevens afgedrukt voor het inschrijfproces. Dit is nodig om voor de ingeschreven personen te controleren of de betaling goed is ontvangen en om na te gaan wat het inschrijfnummer is, wanneer je je meldt bij de start van het evenement en je niet je inschrijfnummer meer weet. Daarnaast wordt de voor en achternaam genoteerd op de stempelkaart, zodat deze in geval van verlies kan worden teruggevonden. Stap en trap probeert altijd zo min mogelijk gegevens af te drukken of op te schrijven.

Jouw rechten

01.  Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Stap en Trap vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stap en Trap. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02.  Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Stap en Trap. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03.  Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Stap en Trap opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Stap en Trap al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04.  Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stap en Trap vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05.  Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stap en Trap niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

06.  Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Stap en Trapjouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Stap en Trap verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een promotioneel belang. Denk hierbij aan het onder de aandacht brengen van het evenement via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stap en Trap de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Stap en Trap met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Stap en Trap behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stap en Trap dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stap en Trap te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Stap en Trap

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0347345019